Skuteczne oczyszczanie z zanieczyszczonych zawiesin

Imponującej jakości separatory substancji ropopochodnych produkuje marka Ekoivent. Są to wytrzymałe i niezawodne maszyny, jakie sprawdzają się w licznych sytuacjach. Na przykład, w chwili oczyszczania ścieków z myjni samochodowych albo w wyczyszczeniu zaolejonych ścieków deszczowych z parkingów. Nowoczesne urządzenia przepływowe zasilone są dopływem grawitacyjnym, a jeśli jest potrzebne wypompowanie wody to tworzy się pompownię z separatorem. Zasada działania separatorów substancji ropopochodnych podana jest na witrynie.

Każdy wyrób taki jak separator ropopochodnych jest opisany, a kiedy klient chciałby zdobyć więcej wiadomości, to może skontaktować się z działem obsługi klienta. Najważniejszym zadaniem separatorów jest oddzielanie substancji ropopochodnych od wody przed wlotem do kanalizacji. Oczyszczenie odbywa się z wykorzystaniem procesu łączenia cząstek w jedną i flotacji. W efekcie przepływu ścieków przez specjalnie dopasowane wkłady koalescencyjne drobiny olejowe łączą się w większe skupiska.

Dochodzi wówczas do flotacji substancji ropopochodnych i zgromadzenia się na powierzchni zwierciadła wody. Oczyszczany strumień poprzez zasyfonowany kanał wypływa z maszyny. Separatory zapobiegają zanieczyszczeniu zbiornika, ponieważ po przekroczeniu wyznaczonego poziomu gęstości automatycznie zamyka się w nich odpływ nominalny. Stopień oczyszczania ścieku przy przepływie nominalnym jest dopasowany do wymogów specyfikacji technicznej PN – EN 858, a także z obowiązującymi przepisami prawa.

Z tego względu kupujący nie muszą się obawiać i śmiało mogą inwestować w to urządzenie. Modeli separatorów jest parę, co znaczy, że każdy ma możliwość wybrać taki, jaki spełni jego oczekiwania powiązane z użytkowaniem. Niektóre z nich posiadają obejście burzowe, co podnosi przepustowość nominalną. Oznacza to, że w przypadku mocnych opadów deszczu pierwsza fala wód opadowych spłucze powierzchnie zaolejone i jest ona od razu oczyszczona w separatorze. Z kolei pozostała część wód po spiętrzeniu ukierunkowana jest bezpośrednio do odbiornika, omijając separator. Tego typu modele dedykowane są tylko do kanalizacji opadowej.

Dodaj komentarz