Rzetelna kancelaria adwokacka, w której można korzystać z usług odnoszących się do wszystkich dyscyplin prawa

Obsługa przedsiębiorstw w kancelarii adwokat Iwony Cebo – Kubiczek przebiega sprawnie oraz opiera się na wysokich standardach. Firmy mogą w głównej mierze skorzystać z bieżącej obsługi prawnej. Obejmuje ona: sporządzanie umów i opinii prawnych, opracowanie wszystkich warunków sprzedaży lub o świadczeniu usług, poradnictwo z obrębu prawa pracowniczego, sporządzenie kontraktów menadżerskich, sporządzanie umów o zakazie konkurencji, wystosowanie regulaminów pracowniczych oraz regulaminów dotyczących wynagrodzenia, opracowanie aktów wewnętrznych w przedsiębiorstwie, prowadzenie negocjacji z klientami biznesowymi, reprezentację w sądzie.

Dlatego, w dyscyplinie adwokat rozwód dąbrowa górnicza usługi podanej specjalistki traktowane są jako wieloaspektowe. Pomoc rozszerzona jest też o prawo handlowe, w obrębie problematyki do jakiej zaliczają się: zakładanie spółek, przekształcanie i likwidowanie spółek, odpowiedzialność cywilna i karna osób zasiadających w zarządzie, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, opracowanie aktów wewnętrznych, przygotowywanie oraz opiniowanie umów a także zagadnienia z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego. Klienci biznesowi decydują się też na pomoc Iwony Cebo – Kubiczek w obrębie prawa administracyjnego oraz podatkowego.

Kancelaria zapewnia im w takiej sytuacji: reprezentowanie przed organami administracji państwowej oraz samorządowej, otrzymanie znaczących decyzji administracyjnych, sporządzanie odwołań od różnego rodzaju decyzji administracyjnych, reprezentację przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi a także przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, sporządzanie odwołań od decyzji urzędów skarbowych, wsparcie prawne w sprawach z zakresu ordynacji podatkowej, pomoc prawną w sprawach z zakresu zarządzania nieruchomościami, jak i pomoc w sprawach dotyczących zwrotu przymusowego pozbawienia własności nieruchomości. Celem nawiązania współpracy, należy zadzwonić pod numer telefonu podany na witrynie kancelarii oraz umówić się na pierwsze spotkanie.

Dodaj komentarz