Rejestracja oraz tłumaczenia pism samochodu

Kiedyś okres przeszłego roku kalendarzowego obfitował w naszym kraju w zakupy samochodów z kratką. Ostatnie miesiące naprowadzały nawet specyficzne szaleństwo Polaków w powyższym aspekcie. Przyczyną zaistniałej sytuacji była planowana na styczeń bieżącego roku zmiana regulacji prawnych, dotyczących potrącenia podatków VAT. Odbiorcy pojazdów z kratką mieli dotychczas możliwość odliczenia całej sumy podatku od towaru i usług, a aktualnie mogą to uczynić jedynie w sześćdziesięciu odsetkach zaległego państwu VATu. Podatnicy zatem znowu stracili część własnych praw, a ustawę przekonstruowano na ich niekorzyść.

Aktualnie z naliczonego podatku nie można odliczyć więcej, aniżeli 6 tysięcy złotych, a branża samochodowa notuje spadek sprzedaży wyznaczonych modeli wozów. Bariery nie dotyczą jedynie samochodów ciężarowych(o dopuszczalnej masie zupełnej powyżej 3,5 tony). W wypadku zakupu takich pojazdów dalej wolno odliczyć cały podatek i VAT od paliwa niebezużytecznego do ich poruszania się po drogach – tutaj pomoże Voal-Lublin. Polacy żyją aktualnie w dobie emigracji oraz licznych wyjazdów zarobkowych po za granice terytorium stworzonego przez nas kraju. Niejednokrotnie też z czasowych pobytów zagranicznych powracają do Polski zakupionym na obczyźnie samochodem. W owym czasie naturalnie nadchodzi dla nich trudny moment zarejestrowania pojazdu we należytym polskim urzędzie.

Istniejący spór prawny dotyczy akcyzy.W jaki sposób najprędzej po przyjeździe musimy wystąpić ze stosownymi wnioskami do odpowiednich narządów, żeby przejść pozytywnie przez procedurę rejestracji stworzonego przez nas auta. Naczelnik Urzędu Celnego zobligowany jest wydać nam zaświadczenie, stwierdzające zwolnienie pojazdu od akcyzy, jaką uiściliśmy w innym państwie. Urząd Skarbowy natomiast powinien poświadczyć brak obowiązku opłaty podatku od towarów oraz usług z tytułu przywozu środka transportu z państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Pamiętajmy niemniej jednak, że wydane poświadczenia posiadają ważność tylko jeśli chodzi o należącą do nas osobę. Oznacza to, że nie zarejestrujemy samochodu np. na małżonka lub też dziecko.

Dodaj komentarz