Przepisy traktujące przewozu osób

Jak wiadomo polskie prawo zakłada niezwykle duże kary za nieprzestrzeganie przez przewoźników wszystkich przepisów dotyczących przewożenia ludzi. Szczególnie w wielu przypadkach kontrole przeprowadzane są w przypadku przewoźników, którzy zajmują się transportem dzieci, na przykład na wyjazdy szkolne bądź kolonie. Jest nawet zapis, który mówi o tym, że przed zaplanowanym wyjazdem, każdy rodziciel ma prawo zgłosić wyjazd dziecka na policję.

W owym czasie wysyłany zostaje patrol, jaki ma obowiązek przeprowadzić dokładną kontrolę. Oczywiście w takiej sytuacji sprawdza się najpierw wstrzemięźliwość kierującego. Następnym etapem tak przeprowadzanej kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego pojazdu. Nie ulega wątpliwości jakkolwiek, że autokar, jaki jest wadliwy nie powinien wyjeżdżać na drogę. Głównie w sytuacji, kiedy wiezie kilkadziesiąt dzieci. Policja ma prawo też zażądać od kierującego tak określanej książki przewozowej. Ma obowiązek w nią być wyposażony każdy autokar, który prowadzi transport ludzi.

W takiej książeczce wpisuje się miejsce rozpoczęcia podróży, punkt docelowy oraz miejsca przekraczania granicy, jeżeli ma to miejsce. Oprócz tego policja kontrolująca może również zażyczyć sobie przekazania informacji zapisanych na tachografie. Głównie służy to sprawdzeniu, czy kierowcy respektują ustawowo wyznaczonego czasu pracy.

A tu przepisy są niesłychanie restrykcyjne. Naturalnie trzeba też pamiętać o tym, że samochód przemieszczający dzieci i młodzież ma obowiązek być oznakowany nadzwyczajnymi tablicami, żeby inni użytkujący drogę mieli świadomość, że danym autobusem przewożone są dzieci i ze w związku z tym należy zachować szczególną ostrożność – rekomendujemy bezpieczne busy do Holandii. Zgodnie z zasadami, widoczny każdego dnia transport osób powinien odbywać się także w obecności przewodnika wycieczek, który może wylegitymować się wyjątkowymi uprawnieniami.

Jeżeli jest to wyjazd zagraniczny, pilot musi mieć także potwierdzoną znajomość języka kraju docelowego lub też innego języka, jaki został omówiony z zagranicznym kontrahentem. Podczas podróży należy robić wyznaczonej długości odpoczynki, a w trakcie jazdy autobusem wszyscy pasażerowie powinni posiadać zapięte pasy.

Dodaj komentarz