Korepetycje jako przygotowanie do matury

Najogromniejszą grupą uczniów korzystających z korepetycji są maturzyści. Matura wymaga porządnego przygotowania merytorycznego w zakresie przedmiotów zdawanych w trakcie egzaminu dojrzałości. Maturzyści nieraz decydują się na korepetycje, z uwagi na nieodzowność powtórzenia materiału szkolnego. W ramach zajęć indywidualnych pragną oni przeanalizować wszelkie kolejne tematy i wytłumaczyć ewentualne niejasności.

Prowadząc zajęcia przygotowawcze do matury musimy zdawać sobie sprawę z konieczności odmiennego preparacje swoich zajęć. Muszą się w nich znaleźć ćwiczenia ściśle związane z zadaniami maturalnymi. W czasie prowadzonych korepetycji powinniśmy w taki sposób zorganizować czas, by występowały w nich zadania słowne, jednakowoż także ćwiczenia pisemne. Jedynie w taki sposób możemy poprawnie zweryfikować wiedzę naszych uczniów, jakkolwiek też nauczyć ich przedstawiania swoich poglądów i opinii. Zajęcia dla maturzystów powinny zawierać zatem wiele rozmaitych szczegółów konstrukcyjnych.

Maturzyści korzystają przeważnie z korepetycji językowych oraz zajęć z matematyki oraz języka polskiego – kursy maturalne wrocław. Każde z tym przedmiotów inaczej prezentuje się w trakcie egzaminu maturalnego. Zanim rozpoczniemy zajęcia powinniśmy wobec tego dokładnie przeanalizować zakres oraz oczekiwania maturalne w zakresie omawianej tematyki. W zakresie zajęć pobocznych, inaczej zajęć prowadzonych poza godzinami szkolnymi, są dwa bazowe metody nauczania.

Po pierwsze, jesteśmy w stanie skorzystać z indywidualnych propozycji edukacyjnych, niemniej jednak też z możliwości edukacji grupowych. Zajęcia indywidualne są jednak zdecydowanie częściej wykorzystywane w ramach korepetycji. Fundamentalnym argumentem jest fakt, że grupowo prowadzone są wszystkie zabiegi szkolne i właśnie w ich zakresie powstaje szereg zaległości oraz kłopotów edukacyjnych. W zajęciach indywidualnych poszukuje się wobec tego rozwiązania danych kłopotów edukacyjnych. Ten argument stanowi podstawę traktowania korepetycji indywidualnych ponad zajęciami grupowymi.

Inną różnicą pomiędzy zajęciami samodzielnymi a grupowymi stanowi fakt, że indywidualnie jesteśmy w stanie o wiele bardziej zaadaptować zabiegi edukacyjne do potrzeb konkretnego ucznia. Przeróżne osoby prezentują rozmaite poziomy wiedzy oraz umiejętności przedmiotowych.

Dodaj komentarz