Jak długo trwają studia? Kulminacja nauki pracą licencjacką lub doktorską

Jeszcze kilka lat temu w naszym kraju studia odbywały się systemem jednorodnym. Najzwyczajniej w świecie każdy, kto dostał się na wyśniony kierunek, musiał studiować na nim pięć lat. W co niektórych wypadkach okres ten trwał cztery i pół roku, w innych, na przykład w wypadku studiów medycznych sześć. Mimo to w związku z ogólnie dominującym w krajowej edukacji trendem zniwelowania systemu szkolnictwa, również wyższego ze kanonami zagranicznymi, a chociaż tymi, jakie panują w Unii Europejskiej, postanowiono wprowadzić dwustopniowy system studiowania.

W związku z tym aktualnie studenci muszą najpierw zdobyć tytuł licencjata a dopiero potem, po kolejnych dwóch latach studiów, magistra. W praktyce nie zmienił się w następstwie tego sam czas studiowania, a tylko zasady. Na początku zaliczyć wypada trzyletnie studia licencjackie. W tym okresie trzeba pozyskać doniosłą wiedzę z danej dziedziny, którą potwierdza praca licencjacka lub ewentualnie doktorska – tutaj w korekcie pomogą eksperci z usługi korektorskie. W praktyce niejednokrotnie bezustannie wygląda to tak, iż w ciągu trzyletnich studiów licencjackich komasuje się zakres materiału, może trochę okrojony, który uprzednio rozciągnięty był na pięć lat studiów magisterskich. Po trzech latach, innymi słowy sześciu semestrach nauki, studenciaki podchodzą także do egzaminu licencjackiego. W tym celu piszą prace i zdają egzamin z całego materiału, jaki podczas studiów licencjackich powinni sobie przyswoić.

Oczywiście studenci wielokrotnie narzekają na taki system, albowiem potrzebuje od nich niemało większego wkładu pracy oraz zaangażowania. Wypada też jednakże pamiętać, iż z drugiej kwestii innowacyjny system, zakładający podział okresu studiów na trzyletnie studia licencjackie i dwuletnie magisterskie, daje niemało więcej możliwości aniżeli wcześniejszy. Okazuje się na przykład, iż po uzyskaniu tytułu licencjata z wybranego kierunku, wolno kontynuować naukę na pokrewnym, lecz zupełnie innym kierunku. W rezultacie dana postać zdobywa wykształcenie z dwóch dyscyplin, co czyni ją znacznie bardziej atrakcyjną na rynku pracy. Rzecz jasna jeśli ktoś jest zainteresowany daną dziedziną, może też w dalszym ciągu ja studiować oraz zdobyć tytuł magistra właśnie z niej.

Dodaj komentarz