Czy można obniżyć punkty karne?

Prawo jazdy jest zaświadczeniem, którym posługujemy się w wielu sytuacjach. Najważniejszym jego zastosowaniem jest pozwolenie na prowadzenie pojazdów mechanicznych po drogach powszechnych, lecz też możemy je pokazać w wielu instytucjach, jako tzw. drugi dokument potwierdzający identyczność.

Bowiem większość dorosłych posiada prawo jazdy, stało się ono dokumentem uniwersalnie akceptowanym. Wielu kierowcom prawo jazdy służy wyłącznie do kierowania własnym wozem, niemniej jednak dla wielu jest podstawowym pismem zezwalającym na pracę w zawodzie kierowcy. Do prowadzenia przeróżnych pojazdów wymagane są dobre kategorie prawa jazdy, jednak tym bazowym jest prawo jazdy kategorii B.

Chcąc uzyskać prawo jazdy na wyższe kategorie, uprawniające do kierowania pojazdami o masie powyżej 3,5 tony, i tak wypada się wykazać posiadaniem kategorii B – w zdobyciu tego dokumentu pomoże szkoła jazdy warszawa. Dzisiaj trwają prace nad zmianą ustawy o kierujących pojazdami, mającej wprowadzić w niej zmiany w przepisach traktujących uzyskania oraz posiadania prawa jazdy. Na razie obowiązują dotychczasowe przepisy.

Każdy, kto ubiega się o zdobycie prawa jazdy, może rozpocząć kurs najwcześniej na trzy miesiące przed osiągnięciem żądanego dla danej kategorii wieku. Do egzaminu, uczestnik szkolenia ma prawo przystąpić nawet na drugi dzień po ukończeniu wymaganego wieku. Czyli, stosowny wiek jest jednym z wymaganych warunków. Drugim znaczącym dokumentem jest orzeczenie medyczne stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, i orzeczenia psychologicznego, jeżeli jest takie konieczne. Kolejnym warunkiem jest odbycie szkolenia w zakresie nauka jazdy, a ostatnim, dla kursowiczów najbardziej stresującym – zdanie państwowego sprawdzianu, teoretycznego oraz przydatnego, z pozytywnym wynikiem. Ten, kto ubiega się o otrzymanie polskiego prawa jazdy, musi wykazać, że przebywa w Polsce przynajmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym, lub też studiuje, przynajmniej od sześciu miesięcy.

Dodaj komentarz